Tag: lau nhà 360 độ bida mop

Chổi lau nhà 360 độ bida mop 2 bông trắng

– Tên sản phẩm: cây lau nhà 360 độ bida mop bdv01. một bộ sản phẩm gồm: thùng lau nhà giỏ inox, bộ cán to phi 25, 01 bông lau nhà (01 màu tím và 01 màu trắng) – Kích