Tag: thức ăn gây bệnh

Dùng giấy bạc bọc thức ăn gây bệnh ?

Không giống như sắt và các vitamin và khoáng chất khác, cơ thể con người không cần nhôm. Vì vậy, cơ thể không thể tiêu hóa hoàn toàn nhôm có trong cơ thể. Khi đi vào cơ thể, nhôm được